Reglament

Reglament
8a CURSA / MARXA SOLIDÀRIA
 LES GAVARRES d'Astrid21

1. La cursa és oberta a tothom que accepti i respecti tant el recorregut com el present reglament.

2. El participant eximirà de responsabilitat als organitzadors en cas d’accident, lesió o de qualsevol altre imprevist.

3. La 8a cursa i marxa de les Gavarres consta de tres recorreguts: Circuit d'iniciació de 4 Km, el de 10 Km i el de 20 km. Els recorreguts es poden realitzar caminant en concepte de marxa, només s’ha de tenir en compte l’horari establert per l’organització i el respecte de pas als participants que ho fan corrent.

4. La sortida i l`arribada estaran situades al castell de Montjuïc, Girona. La cursa començarà a les 9h i es tancarà l’arribada a les 13h. Cal tenir present que en la modalitat de 10km el tancament de pas en el primer avituallament serà a les 11h i en la modalitat de 20km el tancament de pas serà en el segon avituallament també a les 11h.

5. Els inscrits a través de la pàgina web podran recollir el dorsal el mateix dia de la cursa de les 7’30 a les 8’30 hores. Caldrà dur el dorsal en un lloc visible.

6. Quedaran desqualificats els que: rebin ajuda externa, superin el temps límit de pas en algun dels controls, llencin brossa fora dels llocs habilitats, no siguin respectuosos amb el medi ambient, ni amb els altres corredors, no socorrin a qui ho necessiti o no n’informin al control més proper.
 

7. S’haurà de complir amb el límit establert en els temps de pas pels controls.
 

8. Caldrà informar a l’organització en el cas d’abandonament per qualsevol motiu.

9. En cas de causes majors, l’organització podrà decidir els canvis que consideri més oportuns.

10. Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la cursa i la decisió del jurat serà inapel·lable.

11. L'organització declina tota responsabilitat en quan als perjudicis que la prova pugui ocasionar als participants.

12. L'organització té contractada una assegurança de responsabilitat civil.

13. Un cop feta la inscripció i el pagament no es retornaran els diners, excepte en el cas de que la cursa sigui anul·lada per l'entitat organitzadora, la Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques Astrid21.

14. Al formalitzar la inscripció s'autoritza el dret d’imatge tal com està reconegut a l’article  18.1 de la Constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

15. Corredor virtual: si vols col·laborar amb la cursa però no pots participar-hi, pots fer-ho mitjançant transferència bancària en el c/c ES55.2100.0002.5702.0142.7864, especificant el teu nom + corredor virtual o a l'enllaç d'inscripcions http://cursagavarres21.blogspot.com.es/p/inscripcions.html

 16. El cost de les inscripcions 2019: 
- 6€ Circuit Iniciació 4 km
- 12€ per la cursa de 10 km
- 15€ per la cursa de 20 km
       En cas de fer les inscripcions el mateix dia de la cursa (26de maig 2019):
- 9€ Circuit Iniciació 4 km
- 15€ per la cursa de 10 km
- 18€ per la cursa de 20 km

 Omplint i enviant el formulari d'inscripcions o inscrivint-vos
el mateix 

dia 26 de maig de 2019, accepteu el reglament de la cursa.
Col·laboradors
8a edició
CURSA LES GAVARRES d'ASTRID21: